Menu

Recent Awards

Zhang Xuebing Elected Vice-President of All-China Lawyers Association 2011-12-29


We are pleased to announce that Zhong Lun Law Firm managing partner Zhang Xuebing, also president of Beijing Lawyers Association, has been elected as vice-president of All-China Lawyers Association at the Eighth National Congress of Lawyers concluded on December 27, 2011 in Beijing.

The newly-elected members of the Eighth Council of the association are Wang Junfeng, Zhang Xuebing, Liu Shoumin, Ou Yongliang, Jiang Min, Hong Bo, Lv Hongbing, Jinshan, Sheng Leiming and Zhu Zhengfu. Wang Junfeng is president of the association.